ลักษณะเศรษฐกิจ

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  อาชีพประชาชนในตำบลห้วยราชส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ 

  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชประกอบด้วย 
   • โรงสี 4 แห่ง
   • ร้านค้า 47 แห่ง
   • ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 4 แห่ง
   • อู่ซ่อมรถพ่นสี 3 แห่ง
   • โรงทำขนมจีน 1 แห่ง
   • ปั๊มน้ำมันและก๊าช

Top