ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

  วันที่เผยแพร่ : 20 พฤศจิกายน 2557  การพื้นที่บริเวณสถานที่ กำจัดวัชพืชในสระน้ำสาธารณะพร้อมเก็บกระทงและขยะเพื่อเตรียมงานในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  การประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  รถแห่กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  การจัดทำดอกไม้ประดับ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  การจุดพลุสีจีนสวยงาม ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  การจัดทำกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  การจัดเตรียมเวที พร้อมเครื่องเสียง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  รถพร้อมวงดนตรีไทยพื้นบ้าน  ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗  การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

Top