โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2560

    วันที่เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2560

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช หมู่ที่ 2 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางตามนโยบายด้านการศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการนำบุตรหลานมาเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

     

     

Top