ไหว้พระ สุขใจ ฟังธรรมะ พัฒนาจิต

    วันที่เผยแพร่ : 07 กรกฎาคม 2560    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชได้จัดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ไหว้พระ สุขใจ ฟังธรรมะ พัฒนาจิต”  เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดดอนศิลาราม  หมู่ที่ 4 บ้านโคก  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์    

Top