กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

    วันที่เผยแพร่ : 31 กรกฎาคม 2562

    ภาพกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช       ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อำเภอห้วยราชจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอห้วยราช โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล , พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Top