งานประเพณีว่าวอีสานบุรีรัมย์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562

    วันที่เผยแพร่ : 10 มกราคม 2563

    งานประเพณีว่าวอีสานบุรีรัมย์  ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562


    ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช

    (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์)

Top