ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    วันที่เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2559

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ...แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลห้วยราชได้ทราบในการร่วมลงนามถวายความอาลัยฯ โดย" ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันที่สุดมิได้" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)

Top