งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

    วันที่เผยแพร่ : 12 มกราคม 2560

    งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่  14 – 15   มกราคม  พ.ศ. 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Top