ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

    วันที่เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2562

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช

    เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน 1 ตำแหน่ง  1อัตรา  โดยกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15  พฤษภาคม  2562  และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ในวันที่  17  พฤษภาคม  2562 นั้น

                       บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครตามประกาศสิ้นสุดแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช           จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้

Top