ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2562
Top