ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการปรับปรุงอาคารสำนักงานและปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    วันที่เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2562
Top