องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา

  วันที่เผยแพร่ : 03 กุมภาพันธ์ 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  1 อัตรา                    


  ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร     

  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   จำนวน  1  อัตรา

  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2563  ในวันและเวลาราชการ  (08.30 – 16.30  น.)  สอบถามรายละเอียด  โทร 0-4469-6168 และทางเว็บไซต์  www.Huairat.com

Top