คุณธัญญภัสร์ ชัยกรพัฒนวงศ์ สนับสนุนหน้ากากผ้า จำนวน 50 ชิ้น และ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ สนับสนุนหน้ากากพลาสติก (Face Shield) จำนวน 21 ชิ้

    วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2563    คุณธัญญภัสร์    ชัยกรพัฒนวงศ์    สนับสนุนหน้ากากผ้า จำนวน 50 ชิ้น 

    หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์  สนับสนุนหน้ากากพลาสติก (Face Shield) จำนวน 21 ชิ้น 


    สำหรับใช้ในงานป้องกันฯ และงานจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำห้วยราชองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชจึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งบุญกุศลแห่งการบริจาคในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านจงพบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกประการด้วยเทอญ

Top